Gjestelærer på Hjerleid!

Gjørtlerfaget skal frem i lyset, og vi trenger rekrutering! 

Derfor sendte Norsk håndverksinstitutt meg til Dovre for å vekke gjørtlerinterressen hos en flokk med ungdommer som allerede var vant til å håntere varmt metall, 
Smedklassen på Hjerleid Håndverkskole!


En smie er jo allerede tilrettelagt for metallstøping. Den er bygd for å tåle varme, den har solid innredning og den har godt avtrekk. Det siste er ikke minst viktig, for når messingen og sanden blir varm kan det bli en del røyk som det er bra å få sugd vekk!

En lærer, tre lærlinger og en skoleklasse med smeder hadde satt av en uke for å få et lite glimt inn i gjørtlerfaget!


Det var en interessert gruppe om ikke var redd hverken for varme eller å bli møkkete! Litt uvant for gjestelæreren var det at mange var så vant til bråket i smia at de løp rundt med øreklokker hele dagen!

Helt ukjendte med støping var verken lærer eller lærlinger. De hadde litt støpeutstyr på skolen, og hadde prøvd å støpe litt forrige året også, og tidligere elever har svart meg på Facebook at de hadde støpt og laget seg støpekasse også tidlige år!Dagene gikk fort og flere hadde nok lyst til å fortsette en stund til!
Etter at vi hadde avsluttet støpingen, (iveren etter å støpe ble bare større og større hos ivrige lærlinger og elever) var det tid til litt pussing før resten av skolen ble invitert til å komme på utstilling!Og så var gjørtlerkurset over, og lærlinger, elever og gjestelærer stilte seg stolte bak utstillingen mens rektor, lærere og medelever kom og studerte støpearbeidene!


Og sannelig fikk også gjestelæreren støpt seg en beltespenne!
Modellen ble lagd på data og printet ut i en 3d printer av en av lærlingene!
Er en ny tid kommet til gjørtlerfaget?


Stor takk til Hjerleid håndverkskole som satt av en uke og til gjørtlerfaget!

Gav meg kost og logi og lot meg bruke deres bilder!


Sparebankstiftelsen DNB som gjennom håndverksløftet ga støtte et mobilt gjørtlerverksted!


Og Norsk håndverksistitutt som tok initiativ og sendte meg på tur!


https://www.hjerleid.no

https://sparebankstiftelsen.no/handverksloftet/

https://handverksinstituttet.no

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/gjortler

http://gjoertler.no