Hva gjør en gjørtler?

Gjørtler Lars Knutrud i sitt verksted


Gjørtler er betegnelse på en håndverker som støper i metall - særlig i messing og bronse. Ordet kommer fra det tyske gürtel som betyr belte og en gürtler var opprinnelig betegnelsen på en håndverker som støpte beslag og spenner til belter. Wikipedia


                        Tekst og foto: Inger Smedsrud, Norsk Håndverksinstitutt.

Rundt om i landets kirker henger svært mange lysekroner i messing, men det finnes også mange andre messinggjenstander der det kan være behov for reparasjoner eller rene kopier. Det kan dreie seg om dørhåndtak, spenner, møbelbeslag, statuetter eller skipsklokker.

En gjørtler arbeider med forming og støping av gjenstander i metall, vanligvis messing eller bronse. Faget er et arbeidsintensivt håndverk som langt på vei har tapt i konkurransen med nyere støpemetoder og maskiner, men det finnes oppgaver som ikke kan utføres med andre metoder enn gjørtlerfagets. Dessverre er det stadig færre som kjenner til gjørtlerfaget, og det er snart ikke fagutøvere igjen her i landet.

Gjørtleren kan gjenskape deler til verdifulle antikviteter, og restaurering av kirkelysekroner er et typisk oppdrag for et gjørtlerverksted. Hvis vi studerer en lysekrone fra for eksempel 1750, kan vi ofte se at det er gjort flere reparasjoner.

Prosessen starter med at man fyller formkasser med formsand. I denne lager gjørtleren et negativt avtrykk av det som skal støpes ved å stampe sand rundt modellene. Deretter fjerner han modellene forsiktig, slik at det blir hulrom i sanden tilsvarende modellene.

Så må nedløp og innløp på plass for å få det flytende metallet inn i hulrommene i sanden. Det skjæres også inn luftekanaler for å unngå overtrykk i formen. Gjørtleren bruker en lansett (en slags skje) for å skjære løp i sanden og for å korrigere ujevnheter.

Når kassene er avkjølt tas råstøp og sand ut av kassene, og bearbeidingen kan begynne. Overflødig metall fjernes, og deretter følger en arbeidskrevende etterbehandling som kan bestå av filing, dreiing, sliping og polering. Gravering, siselering og patinering er eksempler på andre teknikker som brukes for å få ønsket utseende.


Artikkel lånt fra "kirkesøk"
https://kirkesok.no/historier/7kBLt3tflsR0rUNOaQJXzJ


https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/gjortler

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar