Løfte håndverket - høstseminar 2022

4. november var det høstseminar i Løft handverket på Domkirkeodden


Klippet fra invitasjonen:

I norske kirker finner vi en rikdom av ulike uttrykk for håndverk og kunst. Hvordan kan vi ta vare på disse verdiene for framtiden? Rapporten om kirkenes særskilte verdier som kom i vår kartla status og behov.

Vi får innblikk i mangfoldet av gjenstander og de ulike fagene og håndverkene knyttet til kirkeinventaret og vil ta for oss de viktigste funnene fra rapporten. For å sikre kirkens skatter trengs dyktige fagfolk som blyglasshåndverkere, konservatorer, kunsthistorikere, gjørtlere, tårnurmakere og treskjærere m.fl. også i framtiden.

Spennende innlegg og sikkert nyttige bekjenskap!

 

Og sannelig stod ikke gjørtleren der på scenen tilslutt med Keynote og notater! 

Rapporten om kirkens særskilte verdier viser at det er mellom 5500 og 6000 messinglysekroner og nesten like mange messinglysestaker i norske kirker! 5% av lysekronene trenger konservering og 3% av lysestaker.  Det vil si at mellom 275 og 300 lysekroner og 100 til 130 lysestaker trenger hjelp!
Det blir travle tider for gjørtlerern! Kanskje for flere gjørtlere? Kanskje vi skulle tatt et nytt tak for å rekrutere noen som virkelig vil jobbe som gjørtler? Denne gjørtleren ble litt inspirert til å jobbe for saken, så vi får se hva som skjer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar